AAS SKYTTERLAG

Idrettslag og -klubber

Org.nummer: 913388224

Hjemmeside:
www.skytterlag2.no/aas/
Forretningsadresse:
Ålerudmyra
Kroerveien 585
1435 ÅS
Stiftelsesdato:
1862-01-01
Frivillig organisasjon:
Nei