SAMFUNNSØKONOMENE NMBU

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 912785106

Hjemmeside:
Nei
Forretningsadresse:
Tårnbygningen
Christian Magnus Falsensvei 18
1432 ÅS
Stiftelsesdato:
2013-09-19
Postadresse:
Postboks 1267 NMBU
1432 ÅS