FINSTAD HAGEBY VILLENGA

Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted

Org.nummer: 911701588

Forretningsadresse:
v/OBOS Eiendomsforvaltning AS
Haugenveien 13B
1423 SKI
Stiftelsesdato:
2012-12-17
Postadresse:
c/o OBOS Eiendomsforvaltning
Postboks 6666, St. Olavs Plass
0129 OSLO