LONGQUAN BUDDHISTISKA KULTURUTBYTEFORENING I NORGE

Religiøse organisasjoner

Org.nummer: 820970942

Forretningsadresse:
c/o Lei Gao
H0203
1430 ÅS
Stiftelsesdato:
2018-05-31
Frivillig organisasjon:
Nei