Planstrategien viser hvilke utfordringer kommunen har, og hvilke planer kommunen trenger for å løse disse utfordringene.

Planstrategien er basert på utfordringer som ulike institusjoner1 ser at kommunene har, samt innspill fra kommunalområdene om de samme utfordringene. Disse utfordringene ses i sammenheng med planer kommunen har eller skal utarbeide. Planstrategien viser også verktøy og virkemidler kommunen har i arbeidet med å møte utfordringene og for å bidra til en bærekraftig samfunns- og tjenesteutvikling.

Planstrategi 2021-2024 for Ås kommune.pdf