icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Kommuneplanen   ›   Planprogram
Bilde fra Ås sentrum og nordvestover

  

Planprogram for kommuneplanen på høring

22. mars 2020 - 26. mai 2020

Forslag til planprogram for rullering av kommuneplanen for Ås kommune legges ut på offentlig ettersyn. Det vedtok Formannskapet 11/3-2020. Nå kan du gi innspill til planprogrammet generelt og arealinnspill spesielt.

Høringsfristen er 25.05.2020.

Planprogram for rullering av kommuneplanen viser: 

 • Formålet med planarbeidet
 • Sentrale temaer som skal omhandles i kommuneplanens samfunnsdel
 • Ramme for innspill til kommuneplanens arealdel 
 • Behov og opplegg for utredning av planens virkninger for miljø og samfunn
 • Planprosesser med frister, deltakere og opplegg for medvirkning
 • Dokumentasjon av arealsinnspill

Høringsbrev: Planprogram for rullering av kommuneplanene - finner du her

Planprogrammet for rullering av kommuneplanen - høringsforslaget - finner du her. 

Sjekkliste for dokumentasjon av arealinnspill, finner du her. 

Sjekkliste for dokumentasjon av arealinnspill i word, finner du her. (DOC) (PDF)

Kunnskapsgrunnlag som du kan bruke når du dokumenterer arealinnspill, finner du her. 
(For å få fram aktuelle kunnskapsgrunnlag, klikk på «Kartlag» øverst til venstre i skjermbildet.)

Uttalelse til planprogrammet og arealinnspill, sendes: 

Informasjon i høringsperioden
Har du spørsmål om planprogrammet, kan du ta kontakt på følgende måter: 

 • Telefondager, tlf. 64 96 20 79:
  • Uke 17: onsdag 22/4 og torsdag 23/4 kl. 10-12
  • Uke 18: onsdag 29/4 og torsdag 30/4 kl. 10-12
 • Virksomhet samfunnsutvikling ved samfunns- og arealplanlegger Solveig Viste, solveig.viste@as.kommune.no, tlf. 975 61 783

På grunn korona-epidemien, legges det ikke opp til møter og arrangementer i denne høringsperioden.