Follo demensforening

Målet med pårørendeskole

Målet med pårørendeskolen er:

o Å gi pårørende til mennesker med demens/mistanke om demens økt kunnskap om demenssykdommene

o Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til nær familie og venner

o Å øke kunnskap om samhandling med mennesker med demens og derved bedre kvaliteten på samværet både i hjemmesituasjonen og på institusjon

o Gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat

o Bidra til å bearbeide pårørendes sorg- og tapsopplevelser

Arbeidsform: De enkelte møtene legges opp med innledende undervisning og påfølgende samtalegruppe. Hver samtalegruppe har veileder med fagkompetanse.

Kompetansehjulet follo

Program (med forbehold om endringer)

22. september: Peter Bekkhus Wetterberg (overlege Hukommelsesklinikken OUS). Sykdomslære, hva er demens?

29. september: Mona og Peter Bekkhus Wetterberg – kommunikasjon og bruk av minnealbum.

13. oktober: Statsforvalteren - Fremtidsfullmakt og Vergemål og «Hva gjør fastlegen?»

20. oktober: Velferdsteknologi m/leverandør og pårørendehistorie.

Alle kursene holdes ved Moertunet i Ås kommune
Tunveien 9, 2.etg.
Klokkeslett: 18:00 – 21:00

Enkel servering.

Påmelding

Påmeldingsfrist: 15.september 2021

Pris: kr 300,- pr. deltager 

Hvem kan delta? Pårørende til personer med demenssykdom som bor i eller utenfor Follo.

NB! Covid-19: smittesituasjonen vil avgjøre antall deltakere.

Påmelding til din lokale demenskoordinator, helst på epost eller sms.

Vi trenger: Navn, adresse, telefonnummer, e-post, og om du er pårørende til en pasient som bor hjemme eller på institusjon?

 

Ås

Mona Bekkhus Wetterberg,  tlf. 959 39 705

mona.bekkhus-wetterberg@as.kommune.no

 

Nordre Follo

Heidi Borgen Larsen, tlf. 922 79 792 / 66 81 55 25

heidi.borgen.larsen@oppegard.kommune.no

 

Kjersti Marie Nylén Larsen, tlf. 957 59 820

kjersti.larsen@nordrefollo.kommune.no

 

Vestby

Kirsti Marie Andreassen, tlf. 974 95 811

kirsti.marie.andreassen@vestby.kommune.no

 

Enebakk

Kerstin Dahlbo Haukeland, tlf.  404 38 545

kerstin.dahlbo.haukeland@enebakk.kommune.no

 

Frogn

Anine Lerdahl-Johansen, tlf. 977 42 298

anine.lerdahl-johansen@frogn.kommune.no

 

Nesodden

Tone Gjersum Avlesen, tlf. 415 14 992

tone.gjersum.avlesen@nesodden.kommune.no