I nasjonale styringsdokumenter slås det fast at barnehage og skole skal samarbeide til barnets beste. Kommunen har ansvar for å sette samarbeidet på dagsorden. Virksomhetenes ledelse har ansvar for at samarbeidet mellom enhetene fungerer best mulig.
 
Planen er utarbeidet for barn, elever, foresatte og ansatte i barnehage og barne- og undomsskole, samt for deres samarbeidspartnere i overgangsarbeidet.
 
Planen ble sist revidert i januar 2018
 
Planen er fastsatt av Hovedutvalget for oppvekst- og kultur: 10.11.2010