Barnehagebehovsplan

Barnehagebehovsplanen for 2019-2022 tar for seg behovet for økt barnehagekapasitet i Ås kommune med utgangspunkt i befolkningsframskrivinger for perioden 2019-2035.

Planen skal være retningsgivende for arbeidet med barnehageutbygging i Ås kommune

Barnehagebehovsplan 2019-2022