En omsorgsbolig er tilpasset bevegelseshemmede og tilrettelagt for at du skal kunne motta nødvendige tjenester og omsorg. Boligen er ditt eget hjem, og tildeling av hjemmetjenester skjer som for andre hjemmeboende.

Ås kommune har omsorgsboliger i Dr. Sødringsvei 8 og 10, og Granheimtunet 3.

Slik søker du

Søknader om helse- og omsorgstjenester sendes til kommunens forvaltningsenhet.

I søknadsskjemaet beskriver du hvilke utfordringer du har i din hverdag. Forvaltningsenheten ser på behovene du har, og vil først vurdere om vi kan tilrettelegge for at du kan fortsette å bo hjemme. Det kan for eksempel være fysiske hjelpemidler i boligen din, hjemmehjelp, aktivitetstilbud eller andre tiltak som kommunen har tilbud eller kunnskap om.

Hvis utfordringene dine er slik at du ikke lenger kan bo der du bor, og ikke har mulighet til å skaffe annen egnet bolig, tar forvaltningsenheten søknaden din videre til boligtildelingsteamet for å se om vi har en passende omsorgsbolig vi kan tilby.

Du kan klage på behandling av søknaden din. Klagen behandles av kommunens formannskap. Klage sendes til kommunens postmottak.