Krigen i Ukraina påvirker oss alle. Mange har sett på Europa som et fredelig hjørne av verden og har fulgt utviklingen med bekymring og forferdelse. Tanken på en væpnet konflikt så tett på vår egen hverdag er tung å svelge.

Vi tenker på alle de uskyldige som blir rammet av krigens handlinger. Vi tenker på redselen, skadene, usikkerheten og livene som går tapt. Vi tenker på alle som må legge ut på flukt. Samtidig tenker vi på vår egen sikkerhet her hjemme i Norge. Hvor mye skal vi utfordre vårt mektige naboland før vår egen sikkerhet blir truet? Dette er vanskelige tanker for mange.

Vi håper på en rask og fredelig avslutning på konflikten, der Russland raskt trekker seg ut av Ukraina og respekterer folkeretten. I mellomtiden må vi anerkjenne at krigen også påvirker oss lokalt. Her i Ås bor det 41 personer med bakgrunn fra Ukraina, 85 fra Russland og 14 fra Hviterussland. Vi har alle et ansvar for å behandle hverandre med respekt og verdighet, og ingen i Ås skal motta hets på bakgrunn av hvilket land de kommer fra.

I løpet av det neste året vil vi sannsynligvis få flere personer i kommunen med bakgrunn fra Ukraina. Krigen har sendt en rekke mennesker ut på flukt. Norge og Ås skal ta sin del av ansvaret for å gi disse beskyttelse. Her i Ås er vi i ferd med å forberede hvordan kommunen skal organisere dette. Her er vi også avhengig av at lokalsamfunnet bidrar med å ønske dem velkommen til oss og felleskapet vi deler.

Vi vil også ta en gjennomgang av hvordan kommunens sparepenger forvaltes og sørge for at disse trekkes ut av Russland. Når alle deltar, bidrar vi til å sende et tydelig signal om å stanse aggresjonen.

Mange ønsker seg en mulighet til å markere sin motstand mot krigen sammen med andre fra Ås. Vi jobber med å organisere en slik felles kulturmarkering. Vi vil delta i lysdugnaden som flere andre kommuner har startet med å lyse opp et kommunalt bygg i de ukrainske fargene i solidaritet med krigens ofre.

Ås-samfunnet er kjent for sine varme, engasjerte og solidariske innbyggere. Disse styrkene skal vi ta vare på også i krevende tider som dette. Sammen skal vi bidra med å finne den beste veien tilbake til freden.

Ola Nordal
ordfører Ås kommune