Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Utvalg for kommunale byggeprosjekt (04.02.2021) - ekstraordinært

Tid og sted: 04.02.2021 kl. 15:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/21 Flerbrukshall Ås vg. skole. Status etter evaluering av innkomne tilbud