Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Ungdomsrådet

Tid og sted: 19.08.2019 kl. 15:30 - Møterom 2, Rådhuset
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
12/19 Skolebehovsplan Ås nord 2019-2035
13/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune
14/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier