icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Plan- og byggekomiteen

Tid og sted: 17.08.2016 kl. 18:30 - Eiendomsavdelingen, Skoleveien 3
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
7/16 Ljungbyveien 17 - Godkjenning av forprosjekt
8/16 Sjøskogen skole - Revidert mulighetsstudie
9/16 Nordby barnehage - Godkjennelse av romprogram
10/16 Moer sykehjem - mulighetsstudie alternativ 3 - konsekvensutredning energiløsning
11/16 Rustad skole - utvidelse av flerbrukshall med tribune