icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 27.03.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/19 I tjeneste for Norge - med bosted Ås kommune
10/19 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
11/19 Åsgård skole. Nedgravd parkeringskjeller
12/19 Nordre Follo Renseanlegg IKS - Utvidelse av låneramme
13/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen