Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 24.10.2018 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
72/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum
73/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum
74/18 2. tertialrapport 2018
75/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018
76/18 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Internkontroll i Ås kommune
77/18 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykisk helsearbeid for barn og unge
78/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – Investeringer og gjeld i Ås kommune
79/18 Stemmekretsinndeling i Ås kommune gjeldende fra og med kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019
80/18 Modulskole Ås stadion - Sluttrapport
81/18 Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein Lygre Hoel (MDG) - nyvalg
82/18 Ny administrativ organisering, stillingsbeskrivelser