Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 23.10.2019 kl. 10:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
63/19 Fremtidig plassering av ungdomshuset Midtgard
64/19 Relokalisering av kommunale enheter. Bruk av atriumsbygget på Bjørnebekk
65/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde
66/19 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m.
67/19 R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst
68/19 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole
69/19 Midlertidig forbud mot tiltak på Kaja, rundt Gamleveien og Ekornveien, samt østre område på Søråsteigen
70/19 Boligpolitisk plan for Ås kommune 2020-2023 med tiltak
71/19 Ny behandling - Barn i lavinntektsfamilier
72/19 Frivilligmelding Ås kommune 2020-2024
73/19 Solberg skole. Sluttrapport
74/19 Plan for naturmangfold, Ås kommune
75/19 Møteplan 1. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre
76/19 2. tertialrapport 2019
77/19 Budsjettreguleringer 2. tertial 2019