icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 22.11.2017 kl. 18:30 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
59/17 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2018
60/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform
61/17 Tjenesteanalyse - Introduksjonsordningen i Ås
62/17 R-317 Detaljreguleringsplan for Åsgård skole - framdrift
63/17 Nordby barnehage. Konsept
64/17 Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle
65/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum
66/17 Midlertidig forbud mot tiltak på gnr./bnr. 54/3 (Moerjordet)
67/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård
68/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark
69/17 Invitasjon til å delta i finansordningen for digitaliseringsprosjekter
70/17 Follo lokalmedisinske senter (LMS) - legevakten
71/17 Møteplan 2018 - Formannskapet og Kommunestyret
72/17 Overføring av vigselsmyndighet til kommunen - organisering og reglement