Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.11.2018 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
83/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen
84/18 Rustad skole. Materialvalg på uteområdene
85/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Klage på vedtak
86/18 R-304 Detaljreguleringsplan for Europankvartalet - Gjennomgående vei
87/18 Barn i lavinntektsfamilier
88/18 Gjennomgang av kommunens fond
89/18 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ivar Ekanger (Ap)
90/18 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)