icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 21.06.2017 kl. 17:00 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
29/17 Alternativ lokalisering av ny skole i Åsgård skolekrets
30/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017
31/17 1. tertialrapport 2017
32/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017
33/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen
34/17 Øst 110-sentral IKS
35/17 Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel
36/17 R-291 Områdereguleringsplan for Dyster-Eldor II - Søndre del
37/17 R-286 Reguleringsplan for E 18 Vinterbro-kommunegrensa Ski, Døgnhvileplass
38/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021
39/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021
40/17 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde
41/17 Alternativ til vold
42/17 Orienteringssak om Follo legevakt og forskriftsendring
43/17 Integrering av flyktninger i Ås kommune
44/17 Tilstandsrapport skoler 2016
45/17 Evaluering av ungdomsrådet med forslag til endringer@Ungdomsrådet - forslag til endringer