Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 27.05.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
29/14 Årsmelding med årsberetning 2013
30/14 Ås kommunes årsregnskap for 2013
31/14 R-286 - Detaljreguleringsplan for E18 Retvet-Vinterbro - Planprogram
32/14 Tilstandsrapport - Skoler 2013
33/14 Tilstandsrapport - Barnehager 2013
34/14 Forebygging og bekjempelse av MC-kriminalitet
35/14 Oversiktsdokument Folkehelse
36/14 Søknad om tilskudd fra helsedirektoratet til prosjektet- Mestring av kronisk lidelse
37/14 Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale
38/14 Rustad skole - leie av ekstra lokaler 2014/2015
39/14 Uttreden fra kommunale verv - Ina Rangønes Libak (A) - Nyvalg
40/14 Søknad om fritak fra verv som fast møtefullmektig i forliksrådet perioden 2013-2016 - Kari Margrethe Munthe
41/14 Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid
42/14 Solberg skole - gymsal eller flerbrukshall