Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 23.04.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
20/14 R-255 - Reguleringsplan for Campus Ås - utvidelse
21/14 Høring - Reservasjonsordning for fastleger - Endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og i pasient- og brukerrettighetsloven.
22/14 Høringsuttalelse - Endringer i forskrift ved langtidsplass i dobbeltrom på sykehjem
23/14 Videreføring av ungdomsteamet ved Nav Ås
24/14 Høring om endringer i alkoholloven - Åpningstider for salg av alkoholholdig drikk mv.
25/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral
26/14 Helårsrenovasjon for fritidsboliger
27/14 Husholdningsrenovasjon for gårdsbruk
28/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Mackenzie (FrP) - Nyvalg