Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 22.10.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
70/14 2. tertialrapport 2014
71/14 Budsjettreguleringer 2.tertial 2014
72/14 Skolekapasitet fram mot 2030
73/14 Parkering i Ås kommune - kommunal håndheving
74/14 Ny vurdering - Bruksavtale Ås fotballhall
75/14 KS' medvirkning i lokale og regionale prosesser i en kommunereform
76/14 Kommunereformen - Videre prosess
77/14 Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling
78/14 Styrevervregisteret - Justering av lokalt reglement
79/14 Møteplan 2015 - Formannskap og kommunestyre