Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 19.11.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
80/14 E18 - Prinsippvedtak bompengefinansiering i Follo
81/14 R-286 Detaljregulering for E18 Retvet-Vinterbro - utvidet planområde
82/14 Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.
83/14 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
84/14 Samarbeidsavtale om næringsutvikling i Follo
85/14 Granheimtunet - tinglysing av skjøte
86/14 Parkering i Ås sentrum - snarlige tiltak
87/14 Barnehagebehovsplan 2015-2018
88/14 Tilskudd til Åkebakke barnehage
89/14 Søknad om permisjon fra kommunale verv - Tommy Skar (Ap)
90/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Semner (H)