Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 19.03.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/14 Kommuneplan 2015-2027- Forslag til planprogram
12/14 Solberg skole - utbygging
13/14 Follo lokalmedisinske senter og legevakt
14/14 Sluttrapport fra prosjektet Ungdomsteamet ved NAV Ås
15/14 Henstilling til Stortinget om grunnlovsfesting av det lokale folkestyret
16/14 Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp) - Nyvalg
17/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift - Rådmannens oppfølging
18/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Forvaltning av kommunens bygg
19/14 Kontrollutvalgets årsrapport 2013