Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 18.06.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
43/14 1. tertialrapport 2014
44/14 Budsjettreguleringer 1. tertial 2014
45/14 Breivoll - gjennomførte påkostninger og rehabiliteringsarbeider i løpet av leietida
46/14 Kommuneplan 2015-2027 - Fastsetting av planprogram
47/14 Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram
48/14 R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram
49/14 R-274 - Reguleringsplan for et område øst for Solbergkrysset
50/14 Handlingsplan mot vold i nære relasjoner - saksframlegg
51/14 Befolkningsprognoser sett opp mot barnehage og skolekapasitet 2014 - 2030
52/14 Etterberegning tilskudd til private barnehager for 2013
53/14 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2015-2018
54/14 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2015-2018
55/14 Avtale om bruk av ÅS fotballhall
56/14 Næringskonsulent - ny stilling
57/14 Tiltaksplan for kommunal vannforsyning 2014-2018
58/14 Omorganisering av styreform i Ås frivilligsentral
59/14 Ås kommunes deltakelse i Kretsløp Follo
60/14 Søknad om kommunal garanti - Steinerskolen i Ås