Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 12.02.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/14 R-270 - Reguleringsplan for Nessetveien 69
2/14 Gebyrregulativ etter plan og bygningsloven - 2014
3/14 Fritak for eiendomsskatt etter eiendomsskatteloven §7.
4/14 Endring av sats for foreldrebetaling for familier med inntekt under kr. 200 000,-
5/14 Pensjonsordning for folkevalgte i Ås kommune
6/14 Kommunal garanti Vinterbro ishall - korrigering
7/14 Vurdering av sammensetning av enkelte nemnder og utvalg - Nyvalg
8/14 Uttreden fra kommunale verv - Elin Haga Stabbetorp (Sp) - Nyvalg
10/14 R-283 – Reguleringsplan (detalj) for Nøstvedt deponi – planprogram