Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 10.12.2014 kl. 09:00 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
91/14 Skolekapasitet 2014 - 2030 - Ås sentrum, Åsgård og Rustad skole
92/14 Forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2015-2027
93/14 Høringsuttalelse - Utkast til forvaltningsplan 2016-2021 vannregion 1 Glomma/Indre Oslofjord - EUs vannrammedirektiv
94/14 Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018