Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyre

Tid og sted: 10.09.2014 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
61/14 Fritak for eiendomsskatt - Kommunestyrets behandling
62/14 Ås kommunes finansreglement - Revidering
63/14 R-280 - Detaljreguleringsplan for Nordbyveien 122
64/14 Forvaltningsrevisjonsrapport om NAV Ås - styring og samarbeid
65/14 Forvaltningsrevisjonsrapport - Informasjonssikkerhet og IT-drift - Oppfølging av K-sak 17/14
66/14 Ås kommunes stiftelse for utdanningsformål. Oppnevning av styre.
67/14 Ås kommunes stiftelse for helse- og omsorgsformål. Oppnevning av styre.
68/14 Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2015
69/14 Søknad om fritak fra kommunale verv - Kjell Westengen (Ap) - Nyvalg