Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.10.2021 kl. 17:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
61/21 Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034: Førstegangsbehandling
62/21 Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Førstegangsbehandling
63/21 Kommunens kjøp av Syverudveien 50, gnr 40 bnr 13
64/21 R-272 Reguleringsplan for Nygård Næringspark - Endring av plan
65/21 Revidert skolebehovsplan 2021-2023
66/21 Oppfølging - Gjennomgang av NAV Ås (verbalvedtak)
67/21 Fritak for eiendomsskatt boligeiendommer § 7 - skatteåret 2021
68/21 2. tertialrapport 2021 - Ås kommune
69/21 Budsjettreguleringer 2. tertial 2021 - Ås kommune
70/21 Representanter til frie plasser i ungdomsrådet 2021-2022
71/21 Nyvalg av hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og hovedutvalg for nærig og miljø (HNM)