Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 20.06.2018 kl. 17:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
41/18 R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien
42/18 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Dispensasjon - Klage på vedtak
43/18 Åsgård skole. Konsept
44/18 Ås kommunes reglementer - revidering
45/18 Tiltaksplan for sykling og gange for Ås kommune 2019-2022 til politisk behandling
46/18 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2019-2022
47/18 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv
48/18 Skolebehovsanalyse Ås nord 2018-2030
49/18 Ny samarbeidsavtale med Norges musikkhøgskole og Akershus fylkeskommune - Follo-piloten
50/18 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
51/18 Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Ny behandling etter drøftingssak i HHS 25.04.2018.
52/18 Ås kommunes årsmelding 2017
53/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS
54/18 1. tertialrapport 2018
55/18 Budsjettreguleringer 1. tertial 2018
56/18 Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning