icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 19.06.2019 kl. 09:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
20/19 Silingsnotat for togparkering Ski syd og ny avgrening Østre linje
21/19 Tilstandsrapport 2018 med utviklingsmelding 2019 for Ås-skolen
22/19 Lysløyper i Ås
23/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023
24/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
25/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023
26/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme
27/19 Sjøskogen skole, utvidelse. Flytting av moduler fra Åsgård skole
28/19 Parkeringsforbud i boligfelt
29/19 Valg av revisjonsordning for Ås kommune
30/19 1. tertialrapport 2019
31/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019
32/19 Hovedutvalg for oppvekst og kultur (HOK) og Hovedutvalg for helse og sosial (HHS) - Sammenslåing