Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 15.05.2018 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
22/18 Tandbergløkkas tilhørighet etter 2020
23/18 Sykkel- og gåstrategi for Ås kommune 2018-2030
24/18 Ås demenssenter. Sluttrapport
25/18 Økonomiske beregninger ved etablering av døgnkontinuerlig legevakttilbud ved Follo lokalmedisinske senter (Follo LMS) for kommunene Frogn, Enebakk og Ås.
26/18 Omstillingsprosjektet på Moer sykehjem
27/18 Voksnes rett til opplæring - organisering og tilbud
28/18 Tilstandsrapport 2017 med utviklingsmelding 2018
29/18 Revidering av Ås kommunes finansreglement
30/18 Søndre Follo Renseanlegg IKS - Oppfyllelse av rensekrav
31/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole og Åsgård skole
32/18 Utflytting av kommunale virksomheter lokalisert i Rådhusplassen 29. Endret løsning
33/18 Gnr 54 bnr 360/361 og gnr 55 bnr 55 - Brekkeveien 8/10 - Modulbygg - Søknad om dispensasjon
34/18 Integrering av flyktninger i Ås.docx
35/18 Uttreden av kommunale verv - Anne Hjørnegård Bjerke (Sp) - Nyvalg
36/18 Uttreden av kommunale verv - Sofie Alm Nordsveen (Ap) - Nyvalg
37/18 Alkoholpolitikk, Ås kommune 2016-2020. Ny behandling etter drøftingssak i HHS 25.04.2018.
38/18 Ås kommunes årsmelding 2017
39/18 Ås kommunes årsregnskap 2017
40/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS