icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 15.04.2020 kl. 18:30 - Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
11/20 Endring av selskapsavtale - Follo lokalmedisinske senter IKS
12/20 Innføring av ny statlig moderasjonsordning i SFO
13/20 Avtale om nytt felles tilsynskontor innenfor saksområdet byggesak
14/20 Folkehelseoversikt 2020-2023 - Kunnskapsdokument med satsingsområder
15/20 R-330 - Detaljreguleringsplan for vanninfrastruktursenter - Sluttbehandling
16/20 Gjennomgang av Nav Ås (verbalvedtak)
17/20 Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023 forts.