Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 14.02.2018 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/18 Sak fra kontrollutvalget - Rådmannens oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om samfunnssikkerhet og beredskap
2/18 Sak fra kontrollutvalget - Kontrollutvalgets årsrapport 2017
3/18 Bosetting av flyktninger 2018 - saksfremlegg
4/18 ACT-team i Follo
5/18 Endring av praksis i Ås kommune etter "avlaster 2 dommen" i høyesterett
6/18 Fastsettelse av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer
7/18 Søknad om lån - Renovering av Brønnerud Grendehus
8/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell
9/18 Barnefattigdom
10/18 Flerbrukshall ved Ås videregående skole - tribune
11/18 Uttreden av kommunale verv - Ingunn Bohmann (MDG) - Nyvalg
12/18 Søknad om fritak fra kommunalt verv som leder og medlem av Hovedutvalg for teknikk og miljø - Live Holck Johannessen (Ap)