Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 13.02.2019 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/19 Bosetting av flyktninger 2019 - saksfremlegg
2/19 Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - Planinitiativ
3/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Follo landbrukskontor
4/19 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Barneverntjenesten - Hjelpetiltak i hjemmet
5/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
6/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa
7/19 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan
8/19 Søknad om fritak fra kommunale verv - Ida Elisabeth Krogstad (H) - nyvalg