icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 12.12.2018 kl. 10:00 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
91/18 Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2019 -2022 med økonomiplan 2019
92/18 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2019
93/18 Valg av revisjonsordning
94/18 Fleridrettshall ved Ås videregående skole
95/18 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere
96/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak