Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 12.09.2018 kl. 18:30 - Store sal, Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
57/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
58/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune
59/18 Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg
60/18 Sak fra kontrollutvalget - Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - Samhandlingsreformen
61/18 Rapport om selskapskontroll - Søndre Follo Renseanlegg IKS
62/18 Endringer i barnehageloven - minimumsnorm for bemanning
63/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage
64/18 Midlertidig forbud mot tiltak innenfor området Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - R-307
65/18 Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak
66/18 Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til Åspro administrasjon og utvikling AS
67/18 Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret
68/18 Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019
69/18 Valg av overtakstnemnd, ny behandling av punkt 1 i vedtak i K-sak 35/18.
70/18 Uttreden av kommunale verv - Elisabeth Sannum Vangen (Sp) - Nyvalg
71/18 Ås kommunes årsmelding 2017