icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 12.02.2020 kl. 18:30 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/20 Åsgård skole. Konsept
2/20 Plassproblemer Brønnerud skole
3/20 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Sagaveien 45 og Brekkeveien 15
4/20 Ny samarbeidsavtale etter vertskommunemodell for Follo barne- og ungdomsskole
5/20 Overordnet samarbeidsavtale mellom Ås kommune og Akershus (Ahus)
6/20 Møteplan 2. halvår 2020 - Formannskap og kommunestyre
7/20 Uttreden av kommunale verv - Steffen Ramvik Ekren (H) - nyvalg
8/20 Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 19 i K-sak 85/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 - 2023