Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Kommunestyret 2019 - 2023

Tid og sted: 11.12.2019 kl. 10:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
85/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023
86/19 Søknader om fritak for eiendomsskatt § 7 for 2020
87/19 Kommunens tilbud om legevaktstjenester og kommunale akutte døgnplasser fra 2021
88/19 Utvidelse av Krise- og incestsenteret med egen boenhet for menn
89/19 Navnendring Ås demenssenter til Moertunet
90/19 Bosetting av flyktninger 2020
91/19 Valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget
92/19 Forslag om endring av navn på Ås kommunale voksenopplæringssenter
93/19 Borgerlig vigsel i Ås kommune - reglement og organisering etter evaluering
94/19 Valg til råd for personer med funksjonsnedsetting 2019 - 2023, forts.
95/19 Valg til diverse utvalg - Konstituering perioden 2019 - 2023