Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 10.02.2021 kl. 18:30 - Fjernmøte i Teams. Åpent for publikum via web-tv.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/21 Forebygging av koronasmitte i Ås kommune
2/21 Reservevannforsyning Ås kommune - Fremdriftsplan for fullgod leveringssikkerhet
3/21 Flytting av modulbygg fra Åsgård skole til Sjøskogen skole
4/21 Omdanning av Follorådet til Folloregionen interkommunalt politisk råd
5/21 Forvaltningsrevisjonsrapport - Psykososialt skolemiljø
6/21 Kvalitetsprogram for områdereguleringsplan for Ås sentralområde
7/21 R-291 Endring av områderegulering for Dyster Eldor 2
8/21 R-327 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Dyster Eldor 2, felt B2
9/21 R-293 Andregangsbehandling - Detaljregulering for Brekkeveien 61
10/21 Merverdiavgiftsavtaler
11/21 Lovlighetskontroll av verbalforslag nr. 8 i K-sak 125/20 Ås kommunes handlingsprogram 2021 - 2024
12/21 Kommunedirektør - rekrutteringsprosess
13/21 Salg av eiendom