Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 08.05.2019 kl. 18:00 - Ås kulturhus, store sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
14/19 Etablering av felles IKT-samarbeid mellom kommunene Frogn, Nesodden, Vestby og Ås - 2. gangs behandling
15/19 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere - klage på vedtak
16/19 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling
17/19 Avtale om drift og utvikling av Breivoll med Den Norske Turistforening Oslo og Omegn
18/19 Årsmelding 2018 Ås kommune
19/19 Ås kommunes årsregnskap 2018