Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 03.06.2021 kl. 17:30 - Fjernmøte i Teams. Ekstraordinært møte
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
36/21 Kommunedirektør - Ansettelse