Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Klima- og miljøutvalg

Tid og sted: 21.05.2019 kl. 17:30 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde
7/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023
8/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023
9/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
10/19 Parkeringsforbud i boligfelt
11/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme
12/19 1. tertialrapport 2019
13/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019