Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Nye koronaregler som omfatter Ås kommune

Regjeringen har den siste tiden lansert en rekke tiltak som omfatter Ås kommune. Les mer

Møte i Klima- og miljøutvalg

Tid og sted: 09.04.2019 kl. 17:30 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
2/19 Plan for ivaretakelse av naturmangfold i Ås kommune - endelig behandling
3/19 R-319 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelvei fra Brekkeveien/Lyngveien til Holstad
4/19 R-320 Detaljreguleringsplan for Norderås førerhundskole
5/19 Årsmelding 2018 Ås kommune