Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 28.09.2022 kl. 18:00 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
39/22 R-339 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 12-18 (BS9) - Førstegangsbehandling
40/22 Gnr 44 bnr 35 - Hestehagen - Klage på avvisningsvedtak
41/22 Ås kommunes VA-norm
42/22 2. tertial rapport 2022 Ås kommune
43/22 2. tertial 2022 Ås kommune budsjettreguleringer