Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 26.05.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i teams. Publikum bes kontakte kommunen for tilgang.
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
24/21 R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Avklaring om videre planprosess
25/21 R-324 Detaljregulering for del av Solbakken - førstegangsbehandling
26/21 R-331 Førstegangsbehandling - Detaljregulering for sentrum syd, nordre del (BS5)
27/21 R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - Førstegangsbehandling
28/21 Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum
29/21 Gnr 55 bnr 246 - Liaveien 38 - Søknad om særskilt tillatelse til å dele opp boenhet til hybler, søknad om bruksendring og dispensasjon fra tillatt bygningstype
30/21 Gnr 54 bnr 353 og 361 - Ny verdivurdering
31/21 Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og trafikksikkerhet
32/21 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2021
33/21 Budsjettreguleringer 1. tertial 2021
34/21 1. tertialrapport 2021 - Ås kommune