Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 22.06.2021 kl. 18:00 - Fjernmøte i Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
35/21 R-332 Detaljregulering for Moerveien 12 (BS7) - Førstegangsbehandling
36/21 R-334 Detaljregulering for Moerjordet (BKB2) - førstegangsbehandling
37/21 Kartlegging av nye renovasjonsløsninger i Ås sentrum
38/21 Rullering av tiltaksplaner for gang og sykkel og trafikksikkerhet
39/21 Rullering av tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2021