icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Hjem   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 22.04.2020 kl. 18:00 - Teams
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
20/20 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Moerveien 44
21/20 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Raveien 6c
22/20 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - klage på vedtak - Johan K. Skanckes vei 11
23/20 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde - Klage på vedtak - Moerveien 15c
24/20 R-293 Detaljregulering for Brekkeveien 61 - førstegangsbehandling
25/20 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Ekornveien 49
26/20 R-329 - Planprogram - Reguleringsplan for hensettingsanlegg Ski syd og ny avgrening østre linje
27/20 Gnr 54 bnr 170 - Furuveien 16 - Deling - Klage på tillatelse til deling
28/20 Årsmelding 2019
29/20 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Klage på vedtak - Ekornveien 44