Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Møte i Hovedutvalg for teknikk og plan

Tid og sted: 09.11.2022 kl. 18:00 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
44/22 Referatsaker HTP 09.11.2022
45/22 Handlingsprogram med budsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026.
46/22 Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer i Ås kommune
47/22 Høringsutkast - Vei- og gatenormal
48/22 R-345 - Detaljregulering for Langbakken (B3) - Førstegangsbehandling
49/22 Gnr 42 bnr 174 - Kirkeveien 15 - Klage på avslag på søknad om ny enebolig
50/22 Gnr 79 bnr 9 - Garderveien 310 - Klage på avslag på søknad om ny driftsbygning
51/22 Gnr 113 bnr 304 - Siriusveien 17 B - Klage på tillatelse til tiltak i ett-trinn for ny enebolig